Google Drive Link

 

 

राजीव गांधी पंचायत सशकतिकरण अभियान - जिल्हा/तालुका स्तरावरील ईतर पदांची अंतिम निवड / प्रतिक्षा यादी

 

राजीव गांधी पंचायत सशकतिकरण अभियान - जिल्हा/तालुका पेसा समन्वयक यांची अंतिम निवड / प्रतिक्षा यादी

 

आंतरजिल्हा बदलीने अहमदनगर जिल्हा परिषदेतून बाहेर जाण्यास ईच्छुक असणाऱ्यांची यादी

List Of SUW, MUW, SAM, MAM Children as Identified in December 2013

School Report Card (शाळांची माहिती) 2013-14

 

 

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्वस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या  प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष मा. उपाध्‍यक्ष पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतिची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्णजे गांवपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्ये चालते

 

शासन निर्णयांची यादी येथे पहावी

 जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार

 सेवा ज्येष्ठता यादी सन २०१-१४

जिल्‍हा शिक्षक पुरस्‍कार 2014-15 प्रश्‍नावली  

  जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षांतर्गत निर्मल भारत अभियान व राष्ट्रीय पेजयल कार्यक्रमांतर्गत करार तत्वावर विविध पदे भरण्याबाबत.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षांतर्गत निर्मल भारत अभियान व राष्ट्रीय पेजयल कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लीक करा.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्‍हा परषिद, अहमदनगर,अंतर्गत कंत्राटी पदाची भरती सन-२०१४ अंतिम निवड यादी

 दलित वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा

अंगणवाडी केंद्रासाठी 1 अतिरिक्त सेविका (दुसरी कार्यकर्ती) हे पद मानधन तत्वावर भरणेबाबत.

जिल्हा परिषद पदभरती 2014 उत्तरतालिका

दि. ०४ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेची नोटीस 


The Site Designed, Developed and hosted by
Zilla Parishad, Ahmednagar & National Informatics Centre, District Ahmednagar

Email: CEOZP.ahmednagar@maharashtra.gov.in

Disclaimer :- This information is supplied by various departments, NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.

Copyright 2005 (NIC)  - All Rights Reserved

अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
 जिल्‍हा परिषद, प्रशासन
माजी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्ष
माजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
संपुर्ण सवच्‍छता अभियान
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
सर्व शिक्षा अभियान
पी.एम.जी.एस.वाय.
एन.आर.इ.जी.ए.
अंगणवाडी ऑनलाईन

 

जिल्‍हा परिषद, कामवाटप समिती सभा

सभेची नोटीस

यादी/ मागणी/ वाटप

सुचना

इतिवृत्‍त

काम वाटप समिती सभा दि. 11/09/2014

 

  अंतर जिल्‍हा बदलीने बदलुन येणा-या प्राथमिक शिक्षकांची यादी
  ST SBC NTB NTC NTD
OPEN OBC VJA

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद (जिल्‍हा सेवा) सेवा प्रवेशोत्‍तर परिक्षा सन २०१३ चे सुधारित निकालपत्

 

  फाईल बारकोडींग & मॅनेजमेंट सिस्टीम

      

                                                                                                                                                                                                                                                                         visiteur
                                                                                                                                                                                                                                                                                एकूण दर्शक क्र.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

अहमदनगर जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर आपले स्‍वागत आहे !