जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA)

Google Drive Link

 

तक्रार निवारण प्रणाली

List Of SUW, MUW, SAM, MAM Children as Identified in December 2013

School Report Card (शाळांची माहिती) 2014-15

सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ प्रारूप यादी पाहण्यासाठी लिंक  

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (जिल्हा सेवा) प्रवेशोत्तर परिक्षा सन 2014 चे निकालपत्र

 

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्वस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या  प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष मा. उपाध्‍यक्ष पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतिची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्णजे गांवपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्ये चालते

 

शासन निर्णयांची यादी येथे पहावी

 जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार

 सेवा ज्येष्ठता यादी 

  जि.प.सर्वसाधारण बदल्या 2015

 दलित वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा

 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा
आंतरजिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेकडून अहमदनगर जिल्हा परिषदेकडे सामावुन घेण्यात येणार्‍या प्राथ. शिक्षकांची यादी
जिल्हा शिक्षक पुरस्कार 2015-16 प्रश्नावली (सुधारित)
कायदेशीर सल्लागार नेमणुकीबाबत जाहिरात

शुद्धिपत्रक

वरिष्ठ सहाय्यक (लि) पदावरून कार्यालयीन अधिक्षक पदावर पदोन्नती करिता विचाराधीन वरिष्ठ सहाय्यक (लि) यांची यादी
कनिष्‍ठ सहाय्यक पदावरुन वरिष्‍ठ सहाय्यक पदावर पदोन्‍नती करिता विचाराधिन कनिष्‍ठ सहाय्यकांची यादी


The Site Designed, Developed and hosted by
Zilla Parishad, Ahmednagar & National Informatics Centre, District Ahmednagar

Email: CEOZP.ahmednagar@maharashtra.gov.in     Toll Free No. 1800-233-2429 (Official Time 9.45 am to 5.45 pm)

Disclaimer :- This information is supplied by various departments, NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.

Copyright 2005 (NIC)  - All Rights Reserved

अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
 जिल्‍हा परिषद, प्रशासन
माजी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्ष
माजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
संपुर्ण सवच्‍छता अभियान
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
सर्व शिक्षा अभियान
पी.एम.जी.एस.वाय.
एन.आर.इ.जी.ए.
अंगणवाडी ऑनलाईन

 

जिल्‍हा परिषद, कामवाटप समिती सभा

 दिनांक-  02/09/2015

सभेची नोटीस 

सभा रद्द झालेबाबत.

यादी/ मागणी/ वाटप  

सुचना

इतिवृत्‍त

 

 

  अंतर जिल्‍हा बदलीने बदलुन येणा-या प्राथमिक शिक्षकांची यादी
  ST SBC NTB NTC NTD
OPEN OBC VJA
आंतरजिल्हा बदलीने आपसी बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षक पात्र / अपात्र
आंतरजिल्हा बदलीने एकतर्फी बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षक पात्र / अपात्र
आंतरजिल्हा बदलीने पतीपत्नीएकत्रिकरण अंतर्गत बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षपात्र / अपात्र

 

  फाईल बारकोडींग & मॅनेजमेंट सिस्टीम

      

                                                                                                                                                                                                                                                                         visiteur
                                                                                                                                                                                                                                                                                एकूण दर्शक क्र.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

अहमदनगर जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर आपले स्‍वागत आहे !