मोबाईल मेडिकल युनिटचा फिरती कार्यक्रम

पेसा अधिनियम १९९६ अंतर्गत तयार करण्‍यात आलेल्‍या प्रारुप नियमांबाबत जाहिर आवाहन

  आंतरजिल्हा बदलीने अहमदनगर जिल्हा परिषदेतून बाहेर जाण्यास ईच्छुक असणाऱ्यांची याद

  केंद्र पुरस्कृत ए.बा.वि.से.यो. अंतर्गत (जागतीक बँक सहाय्यीत) आय.सी.डी.एस. योजना बळकटीकरण व पोषण  सुधारणा प्रकल्पांतर्गत विविध कंत्राटी पदे भरणेबाबत जाहिरा

List Of SUW, MUW, SAM, MAM Children as Identified in December 2013

 

 

 

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्वस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या  प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष मा. उपाध्‍यक्ष पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतिची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्णजे गांवपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्ये चालते

 

शासन निर्णयांची यादी येथे पहावी

जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार

 सेवा ज्येष्ठता यादी सन २०१  - १४

जिल्‍हा शिक्षक पुरस्‍कार २०१३-१४ प्रश्‍नावली  

सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१३ 

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षांतर्गत समुह समन्वयक (कंत्राटी) पदाची उत्तरसूची

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षांतर्गत गट समन्वयक (कंत्राटी) पदाची उत्तरसूची
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षांतर्गत शालेय स्वच्छता व आरोग्य सल्लागार (कंत्राटी) पदाची उत्तरसूची
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षांतर्गत समाज विकास तज्ञ (कंत्राटी) पदाची उत्तरसूची
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षांतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी) पदाची उत्तरसूची


The Site Designed, Developed and hosted by
Zilla Parishad, Ahmednagar & National Informatics Centre, District Ahmednagar

Email: CEOZP.ahmednagar@maharashtra.gov.in

Disclaimer :- This information is supplied by various departments, NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.

Copyright 2005 (NIC)  - All Rights Reserved

अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
 जिल्‍हा परिषद, प्रशासन
माजी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्ष
माजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
संपुर्ण सवच्‍छता अभियान
एन.आर.एच.एम.
सर्व शिक्षा अभियान
पी.एम.जी.एस.वाय.
एन.आर.इ.जी.ए.
अंगणवाडी ऑनलाईन

फाईल बारकोडींग & मॅनेजमेंट सिस्टीम

जिल्‍हा परिषद, कामवाटप समिती सभा

सभेची नोटीस

यादी/ मागणी/ वाटप

सुचना

इतिवृत्‍त

काम वाटप समिती सभा दि. 04/03/2014

School Report Card (शाळांची माहिती) 2013-14

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                         visiteur
                                                                                                                                                                                                                                                                                एकूण दर्शक क्र.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

अहमदनगर जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर आपले स्‍वागत आहे !